Απόρριψη
Η συναλλαγή με την πιστωτική σας κάρτα δεν εγκρίνεται.
Η συναλλαγή δεν εγκρίνεται.
Η συναλλαγή δεν πραγματοποιήθηκε.
Συνήθεις λόγοι μη πραγματοποίησης της συναλλαγής
  1. Λανθασμένη καταχώριση των στοιχείων της κάρτας σας.
  2. Υπέρβαση του πιστωτικού ορίου της κάρτας σας.
  3. Χαμηλή ποιότητα της σύνδεσής σας με το Internet.
  4. Ξαφνική διακοπή της σύνδεσής σας με το Internet.